[us_page_title description=”1″ align=”center”]

גוג ומגוג 2015 – הנער

עדותו של נער שעבר מוות קליני הנער מספר על מה שהראו לו בעולם העליון ומספר על מלחמת גוג ומגוג ומה יהיה בה – הרצאה עם הרב רמי לוי

 

תפריט