[us_page_title description=”1″ align=”center”]

שיחה של האדמור מהאלמין עם הרב חוכיימא ועם הרב בן סניור בהקלטה

הקלטות של האדמו”ר מהאלמין בשיחה עם הרב חוכיימא ועם הרב בן סניור שהיו תלמידי הרב בן ציון אבא שאול וקיבלו ממנו הלכות הנוגעות לסכין השחיטה ומתברר ששוחט מעדה חרדית מכשיר חלק פגימות גדולות בסכין לכתחילה, עוד לפני השחיטה ושבודקים את הסכין ברטוב ולא ביבש כאשר יש על הסכין שמנונית.

תפריט