25 בספטמבר 2015 מאת yehudi-tv כבוי

הלכות ארבעת המינים סוכות שיעור חלק ו’ 25.9.2015

ארבעת המינים

הלכות נטילת לולב וארבעת המינים – הלכה יומית 25.9.2015 מאת הרב ניסים אביטן שליט”א