הרב עמנואל טולדנו שליט"א שיעורים בהלכות שבת

דברים שכלי שני מבשל בשבת הרב עמנואל טולדנו 25.10.2016