28 במרץ 2017 מאת yehudi-tv כבוי

הללויה הללו עבדי ה’ | הרב אמנון יצחק 28.03.2017

מי הוא עבד ה’ ומה הכוונה עבד?