הרב אמנון יצחק העסקה שעשה הרב אמנון יצחק עם נכה מלידה בלונדון