24 באוגוסט 2018 מאת yehudi-tv כבוי

הרב אמנון יצחק גדרה – שבירת המידות ושכרן 31.01.2018