[us_page_title description=”1″ align=”center”]

הרב אמנון יצחק הרב שלמה מחפוד יורה דעה חלק ח’

הרב אמנון יצחק חושף את הכשרות יורה דעה של הרב שלמה מחפוד


הרב אמנון יצחק בחשיפה קשה ביותר של פרוטוקול הדיון ברבנות נגד יורה דעה שלמה מחפוד חשיפה חלק ח' עם ביאור

תפריט