25 בדצמבר 2017 מאת yehudi-tv כבוי

הרב אמנון יצחק חדרה – שיחה לע”נ הרב אהרון לייב שטיינמן

שיחה לע”נ הרב אהרון לייב שטיינמן זצ”ל 12.12.2017