12 במרץ 2019 מאת yehudi-tv כבוי

הרב אמנון יצחק טבריה – רוקנבי אכל אותה 03.03.2019 מלון שלמה המלך, טבריה