[us_page_title description=”1″ align=”center”]

רב או ערב רב?

הרב אמנון יצחק מסביר בשיעור מאלף איך ניתן לדעת מי רב אמת ומי רב שקר וערב רב לפני ביאת המשיח השיעור מתאריך 28.10.2015 נושא השיעור: מסימני הדור האחרון

תפריט