[us_page_title description=”1″ align=”center”]

הרב מחפוד חלק ו’: גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק

כשר חלק? חשיפה מאת הרב אמנון יצחק בנוגע לבעיות הכשרות “גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק” מתאריך 9.6.15

תפריט