[us_page_title description=”1″ align=”center”]

בעיות כשרות הבשר

עדות אישית של השוחט הגדול הרב ציון חוכיימה בנושא: הבעיות בכשרות הבשר (הרב חוכיימה הוא תלמיד של הרב מרדכי אליהו זצ”ל)

תפריט