22 במרץ 2017 מאת yehudi-tv כבוי

וירעו אותנו המצרים = חיבור לגויים | הרב אמנון יצחק 22.03.2017