9 ביוני 2015 מאת yehudi-tv כבוי

כוחה של מצווה בארץ רחוקה מאת הרב אמנון יצחק

כוחה של מצווה בארץ רחוקה

2 ניסים מתועדים של שתי עקרות שנפקדו בילדים לאחר שנים שלא יכלו להיכנס להריון הניסים התגלגלו משמים ע"י הרב אמנון יצחק