[us_page_title description=”1″ align=”center”]

כחוט השערה:

עוד נס מתועד וחדש מבית היוצר של ארגון שופר בכיכובו של גדול מזכה הרבים כבוד הרב אמנון יצחק שליט”א

הרב אמנון יצחק נס מצולם כחוט השערה

תפריט