מה חשב פעם הגאון כבוד הרב מוצפי בן ציון שליט”א על מה שהולך בשחיטה