[us_page_title description=”1″ align=”center”]

לחזור בתשובה

מי שמתלבט אם לחזור בתשובה שיראה את הסרטון הזה בו ניתן לראות מנהל מועדונים שעזב הכל והחליט לחזור בתשובה לאחר שוויתר על כל העושר וההכנסות הגבוהות שהיו לו

תפריט