15 במאי 2017 מאת yehudi-tv כבוי

מצוות לשמן אם לא, אינן מצוות הרב אמנון יצחק לג בעומר 13.05.2017