משניות בנושא שנת השמיטה ג’ שיעור מאת הרב יהודה דוד שליט”א