[us_page_title description=”1″ align=”center”]

שיחה של הגאון כבוד הרב עובדיה יוסף זצוק”ל בנושא הסכינים והשחיטה בחלק מדבריו אומר הרב: “סכין השחיטה מתחילה להיפגם לאחר 10 עופות“, מדהים! בנוסף מובא תשובת הרב מזוז לגבי השחיטה והסכינים

תפריט