הרב אמנון יצחק – נס במקסיקו עם כבוד הרב אמנון יצחק ריפוי בחורה שלקתה בניוון שרירים