7 ביולי 2016 מאת yehudi-tv כבוי

שיעורים מסעודות ראש חודש תמוז רב אמנון יצחק

תאריכים: 5.7.16 , 6.7.16

ראש חודש תמוז א' - החפץ חיים איש ההלכה

ראש חודש תמוז ב' - ביאת המשיח על פי החפץ חיים