[us_image image=”5180″]

פרשת חקת

הרב אמנון יצחק פרשת חוקת

הרב מרדכי אליהו פרשת חוקת הלכות בישול בשבת

פרשת חוקת מאת הרב שלמה לוינשטיין 2014

הרב ניסים אביטן - מצוות שילוח הקן

פרשת השבוע מפי הרב שלמה לוינשטיין 2013

פרשת השבוע חוקת 2016 נושא: עמל התורה, מאת הרב ניסים אביטן

פרשת השבוע חוקת 2016 נושא: עמל התורה, מאת הרב ניסים אביטן

פרשת השבוע חוקת 2016 נושא: עמל התורה, מאת הרב ניסים אביטן

פרשת השבוע חוקת 2016 נושא: עמל התורה, מאת הרב ניסים אביטן