[us_image image=”6050″]

פרשת וירא

פרשת וירא מאת הרב אמנון יצחק – גודל ההכרה שבאדם

הרב אמנון יצחק חידושים ופילפולים על פרשת וירא

הרב אמנון יצחק פרשת וירא - מדוע האייל היה סבוך

הרב אמנון יצחק פרשת וירא - מה אומרים הבריות

הרב שלמה לוינשטיין פרשת וירא תשע"ה

פרשת וירא רב שלמה לוינשטיין