[us_image image=”5180″]

הרב מרדכי אליהו זצ"ל פרשת דברים ושבת חזון

הרב מרדכי אליהו זצ"ל פרשת דברים ושבת חזון

הרב ניסים אביטן התבוננות מעלת האדם פרשת השבוע דברים

הרב שלמה לוינשטיין פרשת דברים 2014

הרב אמנון יצחק פרשת דברים

פרשת דברים מהרב שלמה לווינשטיין 2015

הרב מאיר אליהו – פרשת השבוע דברים

הרב אמנון יצחק פרשת דברים דברי נרגנים

שיעור הרב שלמה לוינשטיין פרשת השבוע פרשת דברים 2013