[us_image image=”6051″][us_image image=”6050″ link=”url:http%3A%2F%2Fyehudi.tv%2F%25d7%2599%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%25aa-%25d7%25a7%25d7%25a9%25d7%25a8%2F|||” onclick=”custom_link”]

שיעורים על פרשת תזריע ועל פרשיות מחוברות תזריע מצורע

כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א שיעור בפרשת תזריע בנושא: כיצד זוכים לשני עולמות

הרב מרדכי אליהו פרשת תזריע- דיני טבילת כלים וברכת האילנות

אחור וקדם צרתני

תזריע- צדיק ורע לו רשע וטוב לו

הרב שלמה לוינשטיין שיעור בפרשת תזריע מצורע

להתפעל מהבריאה כתינוק - הרב אמנון יצחק פרשת תזריע

מוטב להקרא שוטה

הרב מרדכי אליהו זצ'ל - פרשת תזריע מצורע ספירת העומר

להתרחק מן השקר- הרב אמנון יצחק פרשת תזריע

באחרית הימים מעטים ישכילו - פרשת תזריע מצורע הרב אמנון יצחק

ברוך אומר ועושה- הרב אמנון יצחק פרשת תזריע