[us_page_title description=”1″ align=”center”]
הרב אמנון יצחק שידור חי 2016

רב אמנון יצחק ימי בין המיצרים 2016

הרב אמנון יצחק שליט"א הרצאה בנושא ימי בין המיצרים 2016

[vc_mad_images_carousel images=”4897,4891,4892,4893,4894,4895,4896″ speed=”1000″ title=”תמונות מההרצאה שהתקיימה בבית המדרש קהילות פז בני ברק שופר”]
תפריט