[us_page_title description=”1″ align=”center”]

תשובת יהודי לעומת תשובת גר צדק

שיעור מוסר על עשרת ימי תשובה בנוגע למצוות התשובה ומה שווה תשובת יהודי לעומת תשובת הגר השיעור נמסר מאת הרב אמנון יצחק שליט”א

תפריט