משיח בפתח

משיח בפתח! סיפור של חלום שחלמה לאחרונה ילדה בת 9 שראתה את המשיח בית המקדש יורד באש מן השמים ואת קול שופרו של המשיח עוד ראתה את גדולי ישראל שנפטרו הולכים אחריו וראתה את הכהן הגדול יוצא מתוך בית המקדש וסמך ידו על הפר