עלון לשבת גנזי המלך

עלון גנזי המלך פרשת נח – עלון מס’ 323

“אֵלֶּה תּוֹלְדתֹ נחַֹ נחַֹ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדרֹתָֹיו” חסרונו של נח מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט”א “אֶת הָאֱלֹקִים הִתְהַלֶּךְ נחַֹ” (‘בראשית’ ו). ואמרו חז”ל: ‘שהיה הקב”ה סומכו שלא ישתקע במעשה דור המבול…