בקפלן חייבו יולדת לעטות מסיכה

למרות שטוענת שקשה לה לנשום לא ניגשו אליה וזאת בגלל שאינה יכולה לעשות מסיכה, הזמינו לה איש ביטחון והוא הזמין לה משטרה.

תיאור