מיעוט המצוי שיעור מוסר 13.10.2015

מה הוא מיעוט המצוי בכשרות וכיצד נוגע אלינו הלכה למעשה הקפדה במהדרין ובמיעוט המצוי של איסור מכלל האוכל והאם חובה מטעם הונאה וגזל לרוכשים מוצרים מהודרים, שיעור מוסר עם הרב אמנון יצחק 13.10.2015 חומרות במאכלות אסורות וכדומה האם רצוי