תשובה – שיעור שאוזן לא שמעה מעולם הרב אמנון יצחק 21.9.2015

במה התשובה מעל התורה שיעור לילה מאלף מאת הרב אמנון יצחק שליט”א ערב יום כיפור תשע”ו בנושא: במה התשובה מעל התורה מתאריך 21.9.2015 בשיעור: של מי התורה יותר מעולה ושל מי התורה מפוצצת עוונות ושל מי התורה לא מועילה לעוונות כלל, מה היא חרטה, איך מתכפר עוון, מהיכן לנו לדעת הלכות תשובה.